Main menu
 

Struktuur

iconiconicon

 

Klasse

HOSBabaklas:

Vanaf 10 maande word die betrokke babas individueel gestimuleer om leer- en speelvaardighede maksimaal te ontwikkel

 

HOSVoorskoolse fase:

Vanaf 1 – 6 jaar word die betrokke kinders individueel gestimuleer om leer- en leesvaardighede maksimaal te ontwikkel

 

HOSGrondslag fase:

In Gr. 1 - Gr.3 word die baie belangrike boustene vir Gesyferdheid en Geletterdheid aangeleer en vasgelê.  Hier plaas die Sentrum ‘n vonkel in die leerling se oog, met leerlinge wat leer- en leesgierig is. 

 

HOSIntermediêre fase:

In Gr.4 - Gr.7 word die leerlinge toegerus met ekstra Taal- en Wiskundereëls en vaardighede.  Hier word die leerlinge voorberei vir die Hoërskoolfase op emosionele-, sosiale- en akademiese gebied.    Leerlinge verlaat aan die einde van Graad 7 die Sentrum en gaan na die Hoërskoolfase as gefokusde studente.

Vakke

Ons volg die Nasionale Kurrikulum (CAPS), maar gebruik ook addisionele en meer gevorderde leermateriaal met die oog op vaslegging. 

Assessering vind deurlopend plaas met gereelde klastoetse, take en ander aktiwiteite om die leerder se vordering te monitor. 

Die leerder ontvang ‘n rapport / verslag aan die einde van elke kwartaal.

 

Graad 1 – Graad 3:
- Afrikaans Huistaal
- Engels Addisionele Taal
- Wiskunde
- Lewensvaardighede

Graad 4 – Graad 6:
- Afrikaans Huistaal
- Engels Addisionele Taal
- Wiskunde
- Natuurwetenskap en Tegnologie
- Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis / Geografie)
- Lewensvaardighede 

Graad 7:
- Afrikaans Huistaal
- Engels Addisionele Taal
- Wiskunde
- Natuurwetenskap
- Tegnologie
- Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis / Geografie)
- Lewensoriëntering

- Ekonomiese en Bestuurswetenskap
- Skeppende Kunste

HOS lyn

Vendutiekraal, Hexrivier
t: 023 354 8800
e: info@hexriviersentrum.co.za